Welkom » Jos Melse Services

Jos Melse Services:

Consultancy en uitvoering voor bouw, civiele techniek, geodesie en land- en tuinbouw.

Huidige werkzaamheden:

Op dit moment werkzaam in o.m. fruitteelt en tuinonderhoud.

Daarnaast activiteiten zoals op deze site te vinden zijn. Geniet van afwisseling in de werkzaamheden en ben zowel binnen als buiten

te vinden. Ben dus ook gewoon te huur als zzp-er voor diverse werkzaamheden, zie ook hieronder.

 

Werkervaring:

Enkele projecten als opzichter:

Boortunnelproject;

Watervoorzieningsproject;

Betonbrug;

Rijksweg;

Bungalowparken;

Enkele landmeetprojecten e.d.:

Bv. inmeten depots, ovens, monopiles, terreinen, het monitoren van: leidingen, zeedijken (diverse zeeuwse eilanden), zakbakens, olietanks, fenderpalen, enz., enz..

Inventarisatie i.o.v. waterschap:

"Een van de projecten voor Jos Melse Services was de opdracht van het Waterschap Zeeuwse Eilanden om van het eiland Walcheren de drainage in het buitengebied in kaart te brengen en te inventariseren. Deze werkzaamheden bestonden uit afspraken maken met grondeigenaren/huurders, besprekingen dmv huisbezoek en in kaart brengen benodigde gegevens. Deze opdracht was leuk om te doen."

 

Mvg Jos Melse

Inschrijvingsnummer Kvk 74688308.